Værdigrundlag

Efterskole med jagt og jagttegn

Efterskole_Lystfiskeri_Linjefag

Lystfiskeri i søer, åer ved havet og i fjorde

Efterskoleår med linjefaget Nordisk Friluftsliv

Efterskole med masser af sammenhold

Efterskoleår med Kajak, kano og friluftliv

Efterskole med natur og friluftsliv

Efterskoleår med skitur på fjeldet

Efterskoleår med masser af MTB og oplevelser i naturen

Efterskoleophold med rejser og ture i naturen

Efterskoleåpr med masser af ture og rejser

Dykkertur med Helgenæs Naturefterskole

Helgenæs Naturefterskole

Oplevelser og rejser på efterskole

Biologi i naturen på efterskole

Efterskole med praktisk matematik i naturen

Efterskoleår tæt på naturen

Tilmelding til Efterskoleår

Køkkentjans på Helgenæs Naturefterskole

Eleverne hjælper med madlavning og oprydning

Undervisning i matematik på efterskole

Helgenæs Naturefterskole samling

Overnatning i det fri med Helgenæs Naturefterskole

Ture med Kajak på Helgenæs Naturefterskole

Se mere

Værdigrundlag og profil af Helgenæs Naturefterskole

Helgenæs Naturefterskole har følgende værdier for elever og lærere.

 

UDVIKLE EVNER OG FÆRDIGHEDER

Betyder for os at:

Vi fungerer i et inspirerende og bevidst fagligt miljø, hvor eleverne mødes hvor de er, og lærerne indgår som vejledere i forhold til naturen, til det boglige og til samværet.

Vi kan udtrykke vores egne holdninger, og vi er i stand til at handle konstruktivt i de situationer, vi møder.

Vi er selvaktiverende, og vi er drevet at lyst til at bruge naturen som “læringsrum” og i fritiden.

 

VÆRE ENGAGEREDE OG ANSVARLIGE MENNESKER

Betyder for os at:

Vi bruger ægte og udfordrende oplevelser i naturen til at opnå naturforståelse, ansvarlighed og engagement i læring og samvær.

Vi arbejder med viden og holdninger til miljø, energi og natur som omdrejningspunkt for den boglige undervisning og for brugen af naturen.

 

HAVE ET FORPLIGTENDE OG RUMMELIGT FÆLLESSKAB

Betyder for os at:

Vi har et trygt læringsmiljø og “livsrum”, som er baseret på tolerance og respekt for den enkelte – og for fællesskabet.

Vi ønsker at tage og at give ansvar, som gør, at fællesskabet kan inkludere alle elever med individuelle forudsætninger og vilkår.

 

VÆRE AKTIVE I NATUREN OG FORVALTE DEN MED RESPEKT

Betyder for os at:

Vi bruger naturen aktivt som en ramme for vores samvær og til at give os indsigt og forståelse for livet og naturen.

 

FINDE GLÆDEN I HVERDAGEN

Betyder for os at:

Vi er nysgerrige og oplever succes i naturen.

Skoleåret er en god oplevelse.

Det vil vi opnå gennem følgende spilleregler, som er udtryk for:

ENGAGEMENT

“Jeg deltager”

Fagligt engagement

Være til stede

Yde sit bedste

Følge tingene til dørs

Spontanitet

Aktiv

Medspillende

Være sig selv

 

RESPEKT

Situationsfornemmelse

Loyalitet

Konstruktiv kritik

Ærlighed

Respekt for andres meninger

Private grænser

Diskretion

Vælge sine kampe

Tolerance

Tillid

God lytter

 

ANSVAR

Pligtopfyldende

Bede om hjælp

Følge tingene til dørs

Overholde aftaler

Fælles opgaver

Bakke op om beslutninger

 

UDVIKLING

Turde – have mod

Tid til at tænke

Plads til udsving

Kompromis for fælles bedste

Åben for nye løsninger

 

FAGLIGHED / PROFESSIONALISME

Fokus

Struktur

Roller og ansvar

Være velforberedt
Målet er, at vi om os selv kan sige at:

SKOLEN HAR EN KLAR PROFIL – INTERNT OG EKSTERNT

Alle kan fortælle den samme historie om skolens mission, vision, mål og succeskriterier.

MEDARBEJDERNE FUNGERER SOM ET TEAM

Elevgruppen ser medarbejderne som et team.

Vi har et godt kollegialt samarbejde, hvor vi involverer hinanden og er opmærksomme på at udnytte alles kompetencer i dagligdagen og i udviklingen af undervisningen og af skolen.

Vi respekterer de fælles rammer, og overholder de spilleregler vi har aftalt.

Vi lægger problemer åbent frem (ingen snak i krogene), og problemer behandles på det niveau de er.

Vi deltager i socialt samvær med respekt for individuelle ressourcer og grænser.

 

HANDLING BASERET PÅ KLARE MÅL OG RAMMER

Når vi er på arbejde, er vi her 100%.

Vi har udarbejdet klare beskrivelser af rammer, strukturer, roller og ansvar, der er vigtige for samarbejdet og for udførelsen af vores arbejde.

Når vi har besluttet en aktivitet, løser vi opgaven som aftalt.

 

FAGLIGE RESULTATER

Alle siger ja til naturfag

Samvær på tværs af grupperinger

Elevforståelse for fag/planer

AHA oplevelser

 

VI MÅLER OG FEJRER VORES SUCCES

Eleverne er rykket fra udgangspunktet

Gamle elever kommer tilbage

Positiv feedback fra omgivelserne

Eleverne tager selv initiativ til natur

Positiv evaluering af skoleåret

Skoleåret smager godt